Mimo słabnącego wpływu pandemii, konsekwencje wojny w Ukrainie znacząco odbiły się na prognozach gospodarczych. Co drugi dyrektor finansowy twierdzi, że w 2023 roku PKB w jego kraju nie przekroczy 0,5%, a wzrostu inflacji cen konsumenckich (CPI) oczekuje 70%.

Dzisiejsze, nieprzewidywalne otoczenie sprawia, że realizacja działań i wdrażanie nowych strategii staje się dla przedsiębiorstw ogromnym wyzwaniem. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte w okresie od października do grudnia 2022 roku, wśród dyrektorów finansowych (reprezentujących 15 krajów Europy-Środkowo-Wschodniej) panują coraz gorsze nastroje.

Niepewność biznesowa

Niskie oczekiwania i prognozy będące skutkiem geopolitycznych wydarzeń ostatnich miesięcy zmieniły podejście dyrektorów finansowych do otoczenia biznesowego, przyczyniając się do wyższej niepewności finansowej i gospodarczej. Obecnie odczuwa ją 61% kadry zarządzającej finansami, co jest najwyższym wynikiem od 2015 roku. Za główne źródła niepokoju podają oni zmniejszony popyt krajowy (45%), ryzyko geopolityczne (45%) oraz brak wykwalifikowanych specjalistów (42%).

– Trudno się dziwić, że na rynku panuje tak duży niepokój. Inwazja na Ukrainę, brak perspektyw na jej zakończenie, inflacja, zakłócenia w łańcuchu dostaw – to wszystko miało i ma ogromny wpływ na niedobór i rosnące koszty surowców i energii. Czynniki te powodują nie tylko spadek nastrojów, czy spowolnienie gospodarcze, ale też zwiększoną ostrożność wśród zagranicznych inwestorów przed zaangażowaniem kapitałowym  – komentuje Paulina Szajuk, Partner w firmie handlowej Foodcom S.A.

Pesymizm pojawia się również w przypadku perspektyw finansowych swoich firm. Ocenia je pozytywnie tylko co czwarty badany (w stosunku do 40% w roku ubiegłym), natomiast aż 43% przyszłość swoich firm widzi pesymistycznie. Kadra zarządzająca finansami jest zdania, że koszty zatrudnienia, produkcji oraz dostaw w firmie będą wciąż rosły (ponad 90% respondentów).

Jak sobie radzić z nieprzewidywalnym otoczeniem?

W czasach zdefiniowanych w dużej mierze przez niepewność, każda firma powinna być przygotowana na zagrożenia i szanse, które wiążą się ze zmienną sytuacją rynkową.

– Niezwykle ważnym elementem prowadzenia biznesu staje się obecnie właściwy proces planowania finansowego. W tym celu kluczowa jest wiedza na temat funkcjonowania rynku, łańcucha dostaw oraz znajomość potrzeb i oczekiwań klientów oraz tego jak reagują oni na zmiany gospodarcze. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie działalności do stale zmieniającej się rzeczywistości. Z drugiej strony, warto pamiętać, że stawianie sobie ambitnych celów, nawet w czasach kryzysu jest niezbędne na drodze do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa – dodaje Paulina Szajuk.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: