Zmiany na rynku nieruchomości rewidują sposoby finansowania i inwestycji – rozwijać się będą  te najbardziej zyskowne, nie wymagające wielkich kapitałów  i zrozumiałe dla wszystkich.

 

Jednym z tych sposobów jest crowdlending, inaczej społecznościowe finansowanie dłużne (ang: peer-to-peer lending). To model finansowania, który umożliwia bezpośrednie pożyczanie małych kwot  pomiędzy osobami prywatnymi lub małymi firmami. Na świecie crowdlending od kilkunastu lat zyskuje na popularności co wynika z wielu czynników, w tym z niedostępności tradycyjnych źródeł finansowania dla niektórych grup społecznych, takich jak małe firmy czy osoby z ograniczonymi możliwościami finansowymi, wysokiego zysku i brakiem barier wejścia w  inwestycje O tym, czy warto inwestować w crowdlending i jak odnaleźć się w podanym modelu inwestowania  opowie specjalista; dr Grzegorz Mizerski, CEO i co-founder Grupy Crowder, ekspert ds. społecznościowego   inwestowania w nieruchomości.

 

Zmieniający się rynek inwestowania w nieruchomości

 

Od ponad 60 lat rynek inwestowania w nieruchomości stale się zmienia. Na świecie następuje powolny acz systematyczny proces rozwoju inwestowania społecznościowego. W latach 60 XX wieku na rynku pojawiły się REIT-y (struktury typu real estate investment trusts), czyli spółki umożliwiające pośrednie inwestowanie drobnych kwot w nieruchomości. W zamian taki inwestor otrzymuje systematyczną dywidendę wyższą niż rynkowa, bowiem REIT-y zwolnione są z podatków CIT. Obecnie REIT- y działają  już w ponad 40 państwach a ich kapitalizacja rynkowa przekroczyła  1,5 biliona USD. Pozwalają one budować prywatne zabezpieczenia emerytalne.

Okres po wielkim kryzysie finansowym (z lat 2007-2009) – to czas zamknięcia się banków na finansowanie małych i średnich firm. To jednocześnie okres pojawienia się nowego modelu pozabankowego alternatywnego w stosunku do bankowego czyli  finansowania projektów inwestycyjnych, w tym opartych na nieruchomościach. I tutaj pojawia się społecznościowe finansowanie w formule crowdfundingu i crowdlendingu. W Europie działa już ponad 120 platform crowdfundingowych i crowdlendingowych, które przyciągają dziesiątki milionów   inwestorów. Tylko dwóch największych graczy europejskich: Exporo (DE) oraz EstateGuru (Estonia) zorganizowało łącznie już ponad 5 mld zł  finansowania. Demokratyzacja inwestowania w ten rynek narasta: minimalny poziom inwestycji  w tego typu platformy zaczyna się już bowiem już od 50 EUR. Podsumowując: od kilkudziesięciu lat na świecie narasta rola   inwestowania społecznościowego Efektem tego zjawiska jest pojawienie się REIT-ów, crowdlendingu i crowdfundingu , a ostatnio – tokenizacji aktywów – analizuje dr Grzegorz Mizerski CEO Grupy Crowder.

 

Różnice pomiędzy crowdlendingiem, a crowdfundingiem

 

Crowdfunding to bezpośrednie inwestowanie związane z nabywaniem własności (nabywanie udziałów lub akcji w spółkach), natomiast crowdlending – czasami zwany crowdfundingiem dłużnym lub pożyczkowym  – to inwestowanie pośrednie za pomocą udzielania pożyczek prywatnych  (bez nabywania własności). Crowdfunding finansowy (udziałowy) w tym przypadku oznacza ułamkowe nabywanie własności nieruchomości poprzez nabycie części wyemitowanych udziałów lub akcji spółki celowej, która jest posiadaczem nieruchomości. Crowdlending to inwestowanie społecznościowe w formie udzielania pożyczek prywatnych innym osobom lub przedsiębiorcom także tym działałającym na rynku nieruchomości

Crowdfunding finansowy (udziałowy) to o wiele wyższe ryzyko inwestycyjne w porównaniu do crowdlendingu, bowiem  finansowanie projektów biznesowych odbywa się poprzez zakup akcji  – zazwyczaj w spółkach akcyjnych  (albo w ich odpowiednikach prawnych stosowanych w innych jurysdykcjach). Z kolei w crowdlendingu ryzyko jest o wiele niższe: uczestnicy platform crowdlendingowych udzielają pożyczek zazwyczaj deweloperom i inwestorom, a ich spłata jest dobrze zabezpieczona, zazwyczaj hipoteką nieruchomości – mówi dr Grzegorz Mizerski, CEO Grupy Crowder (www.rozwaznyinwestor.pl).

 

Korzyści i ryzyka, które niesie crowdlending

 

Crowdlending ma wiele korzyści dla pożyczkobiorców, inwestorów i całego społeczeństwa. Oto niektóre z nich:

Dla pożyczkobiorców:

 • Szybkie i łatwe pozyskanie środków finansowych
 • Ograniczone formalności i większa elastyczność warunków
 • Niższe koszty pożyczki w porównaniu z tradycyjnymi kredytami bankowymi

Dla inwestorów:

 • Znacząco wyższe oprocentowanie pożyczek w porównaniu do innych form oszczędzania
 • Bezpośrednie zaangażowanie w projekty, które ich interesują
 • Kontrola nad ryzykiem poprzez decyzję o wyborze pożyczek do finansowania

Dla społeczeństwa:

 • Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i inicjatyw społecznych
 • Zwiększenie dostępności finansowania dla osób, które nie mają dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania
 • Zmniejszenie skali wykluczeń

 

Jak każda forma inwestycji, tak i crowdlending wiąże się z pewnymi ryzykami. Na przykład:

 

 1. Ryzyko kredytowe: Istnieje ryzyko, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania w pełni lub w terminie. To z kolei może prowadzić do utraty części lub całości inwestycji.
 2. Ryzyko płynności: Inwestorzy mogą napotkać trudności w uzyskaniu środków z inwestycji, gdyż pożyczkobiorcy mogą mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań w terminie.
 3. Ryzyko rynkowe: Crowdlending może podlegać wpływom rynkowym, w tym zmianom stóp procentowych, a także zmianom w gospodarce i rynku pracy.
 4. Ryzyko operacyjne: Platformy crowdlendingowe mogą napotkać problemy związane z technologią, bezpieczeństwem danych lub innymi problemami operacyjnymi, które mogą wpłynąć na wyniki inwestycyjne.
 5. Ryzyko koncentracji: Inwestorzy, którzy dokonują wielu inwestycji w jedną lub niewielką liczbę pożyczek, mogą napotkać problemy związane z koncentracją ryzyka.
 6. Ryzyko regulacyjne: Crowdlending podlega regulacjom, które mogą ulec zmianie. Zmiany w przepisach lub związane z nimi wymagania mogą wpłynąć na działalność platform crowdlendingowych i ich wyniki finansowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: